“Ska mig bejaka karleken med nago aktenskapsbunde hane?” Psykologen svarar

“Ska mig bejaka karleken med nago aktenskapsbunde hane?” Psykologen svarar

Lasaren Inga-Lill inneha postum manga ar funnit karleken upprepa – i nago aktenskapsbunden herre. Hurda skall hon bega? Kapitulera han samt njuta av foralskelsen alternativt vanda forsavitt for att inte lopa risk att kranka alternativt bli stott? MaBra:s hjarnskrynklar Anna Bennich svarar!

BE OM NAGOT: sjalv ar inom kort kvar 70 och age levt allen darpa mi skilde jag av mina barns pappa nar sjalv varje i 40-arsaldern. Det befinner si ej ett aktivt val – sjalv age bara ick hittat en sasom mi klickat tillsamman.

“Ska sjalv bejaka karleken tillsammans en aktenskaplig hane?” Psykologen svarar

Odla, for markli manader sedan, borjade sjalv nago kurs samt darbort traffade jag nagon karl sasom jag foll saso nago tall stav. Han befinner sig attraherande for sin alder, inneha fortjusande komik samt det sprakar forsavit vara samtal. Problemet befinner sig att han ar aktenskapsbunden. Hans moralsyn skiljer sig a grima, odla han inneha inget emot nago forhallande intill sidan fran. Andock mi tvekar – vi kommer icke att veta tillverka ett vanligt liv sammanlagt. Och vill jag verkligen bliv e som han traffar forut sex marklig timmar narvarande samt e ogonblick dar? Det ar ej saken da foto itu tvasamhet som mi dromt ifall. Meda: bor mi ej bejaka saken dar narvarande chansen och frigora all hamningar? Mig ager ju levt sasom en ambitiost mo i hela mitt liv.

“Pa? la?ng sikt antagande mig att det blir knepigare”

GENMALE: Du sta?ller de manga kloka fra?gor. Anledningarna a?r flertal mot att det ha?r uppla?gget mestadels ej a?r det ba?sta utga?ngsla?get fo?r ett ka?rleksrelation. Na?r det kommer at det moraliska dilemmat sa? a?r det ju mannen ni mo?tt som ager det huvudsakliga ansvaret. Han verkar emellertid ej tillverka na?gra bryderi tillsamman skuldka?nslor alternativ risken att sa?ra sin fru.

Andock du skriver att din moralsyn skiljer sig ifra?n hans, sa? n bo?r hava med i bera?kningen att n troligtvis kommer att tampas fa tillsamman de ka?nslorna. Andock ifall vi la?gger moraliska resonemang a?t sidan sam tittar pa? ditt la?ge sa? kan det existera bra att betanka pa? hur det ha?r blir fo?r dig, uta en kortare sam en la?ngre synvinke.

Pa? foto sikt, givetvis vilken gla?dje att fa? ka?nna livet i sig postum sa? ma?nga a?r bruten att ofrivilligt har varit inte med ett ka?rleksrelation. Jag fo?rsta?r minsann din tanke forsavit att bejaka mo?jligheten. Hanforelse och fo?ra?lskelse a?r ett ljuv upplevelse, det skanke kraft, livsgladje samt lyckorus. Vi kan ocksa? la?ra oss nytt forsavitt oss sja?lva. Det kommer tillfo?ra massor itu det n saknat mirake allihopa do ensamma a?ren, mirake do stunder er ses.

Pa? la?ng sikt antar sjalv att det blir knepigare. Ma?nga sjalv mo?tt sasom varit i din handelse hamnar slutligen i exakt det n ocksa? a?r nervos fo?r. Att bliv ett va?nterska, na?gon som sta?ndigt ma?ste forma sig, vanligtvis sta? a?t sidan. Saso ick kan betydelselos na?rsomhelst. Sasom kommer i andra nave. Som ma?ste inva?nta deras semesterveckor, resor, familjesammankomster, fo?r att sedan fa? en natt ha?r, ett grynin da?r. Det tender bliva mer eller mindre ta?rande.

Om det ska klaffa fo?r dej beho?ver ni formodligen sta?lla in dej pa? det. Att ett kortare fattning bejaka chansen, sla?ppa ha?mningarna, bidra de sja?lv mo?jlighet mo lust och ka?nsla itu samkvam postumt alla a?r itu la?ngtan. Men ocksa? ra?kna tillsammans att du kommer pa?verkas icke-bra omside. Om du blir va?ldigt fo?ra?lskad samt o?nskar mer, sa? kommer andrahandshanteringen att bli sva?r.

Nago annan risk tillsammans att kapitulera in i relationen sam omsider icke ma? finemang, a?r att han blir saken dar enskilt starkaste faktorn fo?r att (tillfa?lligt) latta a?ngest sam saknad. Det go?r det mycket sva?rare att la?mna, a?ven ifall herre inte la?ngre trivs tillsamman uppla?gget. Vem amna tro?sta, ta bort det som go?r smarta? Det a?r formodligen han allra mest, intill na?sta ka?rleksmo?te. Sa? n beho?ver besta ra?dd ifall dig i la?nga loppet.

Ager ni i o?vrigt en fungerande leva, va?nner att umga?s tillsamman samt nog ocksa? sto?d bästa platser för äktenskap ifra?n dem, na?gon att tilltal som kan hja?lpa de systematisera, samt annat du kan fylleri din epok med sa?dant som ger avseende? Det blir sa?rbart eljes, att la?sa op sig absolut spann ett man som bara kan bidraga sitt lillfinger da? sam da?. Ni sta?ller som sagt allaredan kloka fra?gor. Glo?m inte da att sta?mma itu de dar med de sja?lv emella varven.